GRATULERER MED DAGEN!

Vi inviterte til 18-årsdag for å gi enslige mindreårige asylsøkere en stemme.

SE ALLE BURSDAGSTALENE
NOAS jobber for å ivareta asylsøkeres rettssikkerhet.
Vi møter alle nyankomne og gir juridisk bistand til over 1000 asylsøkere med avslag hvert år.
I nesten halvparten av sakene vi går videre med får vi endret vedtakene.

Nyheter

Gratulerer med dagen

Mandag 13. november samlet mange sterke stemmer seg til 18-års-feiring i regi av NOAS.

Myter og fakta om enslige mindreårige asylsøkere

NOAS knekker myter om barn på flukt.

Stortingets vedtak om enslige mindreårige asylsøkere hindrer ikke brudd på Flyktningkonvensjonen

Stortinget har i dag vedtatt returstopp for noen av de enslige mindreårige asylsøkerne, og at sakene deres skal behandles på nytt. Det er usikkert hvilke konsekvenser dette vil få. Stortinget må nå gjeninnføre rimelighetsvilkåret for å sikre behandling av barn på flukt i tråd med Flyktningkonvensjonen. Aldri før har behovet for rettshjelp til enslige mindreårige vært større.